شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد جهت “انتخاب پیمانکار طبخ و توزیع غذای پرسنل کارخانه” مناقصه عمومی برگزار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت شرکت در مناقصه مطابق شرایط زیر اقدام نمایند.

1-نحوه دریافت دستورالعمل شرکت در مناقصه:

نمایندگان مناقصه گران می توانند در فاصله زمانی 1401/01/15لغایت 1401/01/25، با به همراه داشتن معرفی نامه رسمی به آدرس ذیل مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند .

آدرس: تهران- بین چهار راه جهان کودک و میرداماد- خیابان پدیدار پلاک 22 شرکت پتروشیمی شیمی بافت- واحد بازرگانی

2-آخرین زمان ارائه پاکات تضامین و تسلیم پیشنهادات فنی و مالی: 25 فروردین 1401

تجدید مناقصه انتخاب پیمانمکار طبخ غذا

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط