• موضوع: خرید تعدادی saftey valves موردنیاز کارخانه شرکت شیمی بافت
  • تاریخ انتشار اسناد مناقصه: از تاریخ 99/04/09 تامورخ 99/04/15
  • آخرین مهلت تحویل پاکات: 99/04/22
  • کلیه شرکت های تولیدی و بازرگانی در صورت تمایل به شرکت در مناقصه مذکور با مراجعه به دفتر مرکزی و یا کارخانه این شرکت به همراه معرفی نامه، اسناد مذکور را از واحد خرید تحویل بگیرند.
  • آدرس دفتر مرکزی : تهران، بلوار آفریقا، خیابان پدیدار، پلاک 22
  • آدرس کارخانه: بندرماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ، سایت3 ،

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط