*شماره مناقصه: 1401MN22

شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظردارد تا جهت تأمین بخشی از خوراک رافینت 1 خود از منابع خارجی از شرکت های واجد شرایط که در این زمینه تخصص دارند دعوت به عمل آورد . لذا متقاضیان جهت دریافت اسناد می توانند مطابق شرایط زیر اقدام نمایند.

۱ -نحوه دریافت اسناد مناقصه :

١-١-نمایندگان تأمین کنندگان می توانند از تاریخ 1401/10/18 با بهمراه داشتن معرفی نامه رسمی، به آدرس ذیل و یا از لینک زیر مراجعه و اسناد مناقصه را بصورت فارسی و انگلیسی دریافت نمایند.

آدرس : تهران- بین چهار راه جهان کودک و میرداماد-خیابان پدیدار پلاک ۲۲ – شرکت پتروشیمی شیمی بافت- واحد خرید(آقای مهندس جوادی) شماره تماس: 02188676815 داخلی 136

۲ -آخرین زمان ارائه پاکات تضامین وتسلیم پیشنهادات فنی و مالی: 27 دیماه 1401

٣ -محل تحویل پاکات مناقصه: واحد حراست شرکت پتروشیمی شیمی بافت

 

دانلود فایل های ضمیمه

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط