*شماره مناقصه: 1401MN23

شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظردارد تا جهت تأمین خوراک SBA خود از منابع خارجی از شرکت های واجد شرایط که در این زمینه تخصص دارند دعوت به عمل آورد . لذا متقاضیان جهت دریافت اسناد می توانند مطابق شرایط زیر اقدام نمایند.

۱ -نحوه دریافت اسناد مناقصه :

١-١-نمایندگان تأمین کنندگان می توانند از تاریخ 1401/10/18 با بهمراه داشتن معرفی نامه رسمی، به آدرس ذیل و یا از لینک زیر مراجعه و اسناد مناقصه را بصورت فارسی و انگلیسی دریافت نمایند.

آدرس : تهران- بین چهار راه جهان کودک و میرداماد-خیابان پدیدار پلاک ۲۲ – شرکت پتروشیمی شیمی بافت- واحد خرید(آقای مهندس جوادی) شماره تماس: 02188676815 داخلی 136

۲ -آخرین زمان ارائه پاکات تضامین وتسلیم پیشنهادات فنی و مالی: 27 دیماه 1401

٣ -محل تحویل پاکات مناقصه: واحد حراست شرکت پتروشیمی شیمی بافت

 

دانلود فایل های ضمیمه

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط