موضوع آگهی: شناسایی و انتخاب پیمانکار حمل تانکری محصول MTBE از شرکت شیمی بافت به پالایشگاه آبادان و مخازن شرکت ملی پخش در اصفهان

تاریخ انتشار اسناد مناقصه: از تاریخ چاپ آگهی تا مورخ 98/10/10

آخرین مهلت تحویل پاکات: پایان وقت اداری 98/10/15

کلیه شرکت ها و افراد معتبر با دانش و تخصص کافی و مرتبط با موضوع مذکور دعوت می گردد در صورت تمایل به شرکت در مناقصه مذکور با مراجعه به دفتر مرکزی یا کارخانه این شرکت به همراه معرفی نامه اسناد مذکور را از واحد خرید تحویل نمایند.

آدرس دفتر مرکزی: تهران بلوار آفریقا ، خیابان پدیدار، پلاک22،

آدرس کارخانه: ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ، سایت 3، شرکت شیمی بافت

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط