18 اردیبهشت 1398

آگهی مزایده عمومی فروش 5000 تن محصول صادراتی MTBE

شركت پتروشيمي شيمي بافت در نظر دارد مقدار ٥٠٠٠ تن از محصول صادراتي MTBE را از طريق مزايده به منظور صادرات به فروش برساند از شركتهاي واجد شرايط كه تمايل به شركت در اين مزايده دارند خواهشمند است نسبت به خريد اسناد مربوط به مزايده و ارسال پيشنهاد خود از تاريخ انتشار اين آگهي تا…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

روابط عمومی شیمی بافت

18 فروردین 1398

آگهی مزایده عمومی فروش محصول MTBE و رافینت 2

شركت شيمي بافت در نظر دارد مقدار 5000 تن از محصول صادراتي MTBE و 5000 تن رافینت 2 را از طريق مزايده به منظور صادرات به فروش برساند. از شركتهاي واجد شرايط كه تمايل به شركت در اين مزايده را دارند درخواست می شود نسبت به خريد اسناد مربوط به مزايده و ارسال پيشنهاد خود…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

روابط عمومی شیمی بافت

30 مهر 1397

آگهی مزایده عمومی شماره RAF-01 فروش 90 تن نرمال بوتان (رافینت 3) نوبت اول

کلیه متقاضیان می­توانند پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 97/08/07 به آدرس تهران، بزرگراه آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان کودک، خیابان پدیدار شرقی، پلاک 22 طبقه اول ، کدپستی 1518844813 ، دفتر مرکزی شرکت شیمی تکس آریا ارسال نمایند. متقاضیان، جهت اطلاع از شرایط شرکت در مزایده و دریافت اسناد به…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

روابط عمومی شیمی بافت

24 شهریور 1397

آگهی مزایده عمومی شماره HAL-003 فروش 50 تن الکل سنگین (Heavy Alcohol) نوبت اول

کلیه متقاضیان می­توانند پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز ­شنبه 31/06/97 به آدرس تهران، بزرگراه آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان کودک، خیابان پدیدار شرقی، پلاک 22 طبقه اول ، کدپستی 1518844813 ، دفتر مرکزی شرکت شیمی تکس آریا ارسال نمایند. متقاضیان، جهت اطلاع از شرایط شرکت در مزایده و دریافت اسناد به…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

روابط عمومی شیمی بافت