18 آبان 1399

متیل ترشری بوتیل اتر MTBE

متیل ترشری بوتیل اتر، یک ترکیب آلی با فرمول شیمیایی C5H12O و از خانواده اتر آلیفاتیک اشباع شده، می باشد. در دما و فشار استاندارد، مایعی بی رنگ، قابل اشتعال با جرم مولکولی 88٫15 بوده و دارای نقطه ذوب 109- درجه سانتیگراد ، نقطه جوش 53٫6 – 55٫2 درجه سانتیگراد و فشار بخار در حرارت…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

شیمی بافت