به منظور كاهش هزينه‌ها هفته نامه مشعل و ايران پتروليوم به صورت الكترونيكي منتشر مي‌شوند.
به گزارش روابط عمومی پتروشیمی شیمی بافت به نقل از شانا،در جهت اجراي مفاد مندرج در بند 4 “بخشنامه وزير نفت با موضوع صرفه جويي و كاهش هزينه‌هاي بي تأثير در كارايي وزارت نفت” از شماره آينده، نشريات مشعل و ايران پتروليوم به صورت الكترونيكي منتشر مي‌شوند.

نشاني اينترنتي اين نشريات www.mashal.ir و www.Iranpetrolium.ir است.

 

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط