چهارمین جلسه کمیته چند تخصصیCFT شرکت شیمی بافت، صبح روز سه شنبه 97/01/28 با حضور حداکثری اعضاء برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی شیمی بافت، در ابتدای جلسه مهندس بابایی مدیر مجتمع و رئیس این کمیته طی سخنانی بر مشارکت فعال کلیه پرسنل در نظام پیشنهادات شرکت به جهت سهیم بودن آنان در پیشبرد اهداف عالیه شرکت تأکید نمود.

در ادامه مصوبات جلسات قبل مورد بررسی قرار گرفته و رؤسای واحدهای مرتبط توضیحاتی درخصوص روند اجرایی کارها ارائه نمودند و سپس موضوعات پیشنهاداتی جدید توسط برخی از همکاران واحدهای مختلف بیان گردید.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط