موضوع آگهی: مناقصه خرید بشکه فلزی بسته بندی

تاریخ انتشار اسناد مناقصه: از تاریخ چاپ آگهی تا مورخ 98/12/13

آخرین مهلت تحویل پاکات:  98/12/20

از کلیه شرکت ها، فروشگاه ها و بازرگانان معتبر با دانش و تخصص کافی و مرتبط با موضوع مذکور دعوت می گردد در صورت تمایل به شرکت در مناقصه مذکور با مراجعه به دفتر مرکزی یا کارخانه این شرکت به همراه معرفی نامه اسناد مذکور را از واحد خرید تحویل نمایند.

آدرس دفتر مرکزی: تهران بلوار آفریقا ، خیابان پدیدار، پلاک22،

آدرس کارخانه: ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ، سایت 3، شرکت شیمی بافت

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط