موضوع آگهی:  انتخاب پیمانکار حمل گاز رافینت وبوتن 1

تاریخ انتشار اسناد مناقصه: از تاریخ چاپ آگهی تا مورخ 1400/03/06

آخرین مهلت تحویل پاکات تضامین ، پیشنهادات فنی، و مالی:  1400/03/18

از کلیه شرکت های معتبر با دانش و تخصص کافی و مرتبط با موضوع مذکور دعوت می گردد در صورت تمایل به شرکت در مناقصه مذکور با دریافت این اسناد از لینکهای زیر یا با مراجعه به دفتر مرکزی یا کارخانه این شرکت به همراه معرفی نامه اسناد مذکور را از واحد خرید تحویل نمایند.

آدرس دفتر مرکزی: تهران بلوار آفریقا ، خیابان پدیدار، پلاک22،

آدرس کارخانه: ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ، سایت 3، شرکت شیمی بافت

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط