• شماره مزایده: 4-99D-Z
  • موضوع مزایده : فروش 3/5 تن کاتالیست مستعمل (حاصل فرآیند هیدروژن زدایی الکل 2-بوتانل)
  • مشخصات کاتالیست: حاوی ترکیبات مس، اکسید سیلیسیوم ، اکسید روی و اکسید آلومینیوم
  • مهلت شرکت در مزایده: تا پایان وقت اداری روز ­سه­ شنبه 1399/08/12
  • کلیه متقاضیان می توانند از لینک های ذیل اسناد مزایده را دریافت و تا تاریخ مقرر پاکات مهر و موم شده را به آدرس: تهران، بلوار آفریقا، خیابان پدیدار،پلاک22،کدپستی 1518844813 دفتر مرکزی شرکت شیمی بافت ارسال نمایند.
  • (جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره 88206137 تماس حاصل نمایید).

فرم مزایده

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط