شماره مناقصه: 1403MN63

شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد نسبت به تمدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، نصب و راه اندازی دستگاه آنالایزر Online دودکش بویلر اقدام نمايد. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آيد جهت شرکت در مناقصه مطابق شرايط زير اقدام نمايند.

1 -نحوه دریافت اسناد مناقصه :

1-١-نمایندگان تأمین کنندگان می توانند از تاریخ 1403/04/02 بمدت 10 روز کاری از لینک زیر اسناد مناقصه را دریافت نمایند و تا پایان وقت اداری مورخ 1403/04/16نسبت به تحویل پاکات مناقصه به نشانی ذیل اقدام نمایند.

تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی به مبلغ 2/000/000/000 ریال می باشد.

نشانی محل تحویل پاکات: تهران- بین چهار راه جهان کودک و میرداماد-خیابان پدیدار پلاک ۲۲ – دبیرخانه حراست شرکت پتروشیمی شیمی بافت.

2-آخرین زمان ارائه پاکات تضامین وتسلیم پیشنهادات فنی و مالی: 1403/04/16

3-تلفن دبیرخانه کمیسیون معاملات: 02188676815 داخلی 285( جهت پاسخگویی به سوالات احتمالی)

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط