شماره مناقصه: 1403MN65

شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد نسبت به تمدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ارتقاء و بروزرسانی سخت افزار و نرم افزار سیستم کنترل اقدام نمايد. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آيد جهت شرکت در مناقصه مطابق شرايط زير اقدام نمايند.

۱ -نحوه دریافت اسناد مناقصه :

۱-١-نمایندگان تأمین کنندگان می توانند از تاریخ 1403/04/17 از لینک زیر اسناد مناقصه را دریافت و مطابق شرایط مناقصه، پس از نهایی سازی پروپوزال تا پایان وقت اداری مورخ 1403/05/10 نسبت به تحویل پاکات مناقصه به نشانی ذیل اقدام نمایند.

تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی به مبلغ 4/5۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.

نشانی محل تحویل پاکات: تهران- بین چهار راه جهان کودک و میرداماد-خیابان پدیدار پلاک ۲۲ – دبیرخانه حراست شرکت پتروشیمی شیمی بافت.

۲-آخرین زمان ارائه پاکات تضامین وتسلیم پیشنهادات فنی و مالی: 1403/05/10

۳-تلفن دبیرخانه کمیسیون معاملات: ۰۲۱۸۸۶۷۶۸۱۵ داخلی 285( جهت پاسخگویی به سوالات

احتمالی)

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط