فراکسیون بوتن یا C4 Raffinate 2 مخلوطی از ترکیبات هیدروکربنی C4 می باشند و از لحاظ طبقه بندی مواد جز گروه گازهای مایع شده محسوب می شوند.

این گازها تحت فشار و حرارت معینی مایع هستند ( مثلا در شرایط تولید در واحد MTBE) در درجه حرارت و فشار معمولی محیط به بخار تبدیل می شوند. این گازها از هوا سنگینتر می باشند.

بخارات آنها قابل احتراق می باشد.

ترکیبی از گازهای چهار کربنه شامل بوتن ها (سیس، ترانس2 بوتن و 1-بوتن) و بوتان (ایزوبوتان و نرمال بوتان) است؛

که در موارد زیر کاربرد دارد :

جز مواد اولیه در تولید واحدهای الفینی کاربرد دارد.

در تولید MEK کاربرد دارد. به عنوان سوخت مورد استفاده قرار می گیرد.

درجه حرارت اشتعال : 80- درجه سانتیگراد تا 60- درجه سانتیگراد (برحسب استاندارد DIN 51755 )

درجه حرارت احتراق: 324 تا 465 درجه سانتیگراد ( بر حسب استاندارد DIN 51755 )

دانسیته در دمای 25 درجه سانتیگراد : 580 کیلوگرم بر متر مکعب

فشار بخار بر حسب بار در 20 درجه سانتیگراد : bar 918/1

دانلود نسخه PDF توضیحات محصول

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط