نهمین جلسه کمیته نظام پیشنهادات (cft) با حضور حداکثری اعضاء آن در مجتمع پتروشیمی شیمی بافت برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی شیمی بافت، دراین جلسه که روز چهارشنبه ۷ آذرماه برگزار شد، در خصوص پیشنهادات و تصمیمات اخذ شده در جلسات قبل تبادل نظر و روند اجرای آن پیگیری شد.

همچنین در بخش پایانی این جلسه پیشنهادات جدید از سوی واحد بهره برداری عنوان شده و مورد بررسی اعضاء قرار گرفت.

لازم به ذکر است برگزاری جلسات کمیته پیشنهادات شرکت شیمی بافت از مردادماه سال قبل آغاز شده و در این جلسات در خصوص پیاده سازی پیشنهادات ارائه شده از سوی همکاران تصمیم گیری شده و در صورت موفق بودن طرح ها و نیز با توجه به صرفه جویی های اقتصادی برای سازمان، به نحو مقتضی از ارائه دهنده طرح، تقدیر و تشکر به عمل خواهد آمد.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط