جلسه تیم فرماندهی حادثه سایت 2پتروشیمی شیمی بافت با حضور دکتر سید مجید جدی مشاور مدیریت بحران فرمانده ارشد منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی شیمی بافت این جلسه در راستای کارگاه آموزشی و توانمند سازی پتروشیمی های منطقه با موضوع نشت مواد سمی این جلسه با حضور نمایندگان سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و اعضای تیم ICS سایت 2 پتروشیمی شیمی بافت با ارایه محتوای بررسی بحران نشت مواد سمی با عوامل بیرونی با تمرکز بر گاز کلر و تاثیرپذیری این شرکت از شرکت های همجوار در هنگام نشت این ماده سمی برگزار شد.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط