طی نشستی در شرکت پتروشیمی شیمی بافت، راهکارها و برنامه های محیط زیستی پیش رو این شرکت بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی شیمی بافت، این جلسه با حضور مهندس سلیمانی رئیس اداره محیط زیست ماهشهر و دکترعباسی رئیس دفتر پایش آب و خاک تهران و خانم دکتر ارجمندی  در مجتمع سایت ۱  پتروشیمی شیمی بافت برگزار گردید.

در این نشست هم اندیشی، مهندس بابایی مدیر مجتمع سایت 1 ضمن تشکر و خیرمقدم از حضور هیئت بازدید کننده ، به ارائه راهکارها و برنامه های پیش رو در جهت تقویت و بهبود شرایط فعلی پتروشیمی شیمی بافت به خصوص سایت ۲ این شرکت  پرداخته و سپس مهمانان از مجتمع سایت ۲ شرکت بازدید نموده و از نزدیک در جریان روند پیشبرد پروژه های زیست محیطی قرار گرفتند.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط