دوره تعمیرات اساسی مجتمع سایت2 پتروشیمی شیمی بافت پس از طی مراحل برنامه ریزی شده با موفقیت به پایان رسید.  

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی شیمی بافت، مهندس ارجمندی مدیر مجتمع سایت 2 ضمن اعلام این خبر تصریح کرد: با توجه به شرایط عملیاتی واحد اسید بدلیل وضعیت نامطلوب برج شیشه ای،  از نگاه کمی با برنامه ی مصوب تولید انحراف داشته که علت اصلی آن هم مشکلات بخش داخلی این تجهیز از قبیل: شکستگی پکینگها، عدم توزیع مناسب خوراک در پارت های پر شده و در نتیجه آن عملکرد نامطلوب این برج و مبدل آن بود.

به گفته وی توقف واحد اسید و نیاز به تعمیرات اساسی این تجهیز در بودجه مصوب سال 1400 با معادل زمانی حداقل 10 روز کاری پیش بینی شده بود  که تاکنون بدلیل انحراف تولید عملیاتی با برنامه و همچنین مناسب نبودن شرایط توقف واحد و نیز مسائلی مانند اوج همه‌گیری ویروس کرونا و گرمای طاقت‌فرسای منطقه به زمانهای بعد موکول شده بود.

ارجمندی افزود: با توجه به مشکلات به وجود آمده در سایرتجهیزات این واحد همانند نشتی از دو تجهیز حیاتی V102 , C102 و نیاز فوری به تعمیر آنها که در جمیع گزار شهای کارشناسان نیز مکرر تأکید شده است تصمیم برآن شد تا در فرصت موجود تمامی امورات تعمیراتی این واحد در دستور کار قرار بگیرد.

مدیر مجتمع سایت 2 پتروشیمی شیمی بافت در ادامه به فعالیت های صورت گرفته در این دوره تعمیرات اشاره کرد و گفت: تعویض پکینگ ها و گسکیتها، اصلاح خطوط توزیع خورا ک، شستشوی مبدل E-102از جمله کارهای صورت گرفته در تعمیرات اساسی برج شیشه ایبود که در این مدت انجام شد.

ارجمندی در پایان اضافه کرد: جایگزینی سیل درام جدید فلر، تعمیرات برج C-102 شامل: چسب کاری محل نشتی، ترمیم و بازرسی سایر محل های مستعد خوردگی، تعمیر V-102 شامل موارد: سربکاری، چسبکاری و جوشکاری محل نشتی و جایگزینی V-121 در محل این تجهیز ، شستشوی خطوط فرآیندی به ویژه در بخش استرسازی و بازرسی تجهیزات مهم از قبیل V131-V132 -XM 101 ، بررسی و رفع ایراد لازم از دیواره V-103 با هدف افزایش راندمان این تجهیز در بخش بوتان، ریکاوری و خالص سازی محصول جانبی رافینت 3 ، شستشو مبد لها و کندانسورهای واحد اسید شامل 5 مبدل مهم در فرآیند E-104 A/B – E-131 – E-121 A/B، کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیقی موجود در خطوط تولیدی از دیگر اقدامات اساسی این دوره تعمیرات واحد تولید محصول MEK این شرکت بود که با توان و پتانسیل داخلی مجموعه انجام شد.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط