18 آبان 1399

متیل ترشری بوتیل اتر MTBE

 1.متیل ترشری بوتیل اتر (MTBE) متیل ترشری بوتیل اتر (MTBE) یک ترکیب شیمیایی است که به عنوان یک ماده افزودنی استفاده می‌شود. این ترکیب از ترکیب متیل آلکل و بوتیل الکل تشکیل شده است. MTBE به عنوان یک ماده افزودنی بنزین، در صنعت نفت و گاز مورد استفاده قرار می‌گیرد و در فرآیندهایی مانند اکسیژناسیون…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

روابط عمومی شیمی بافت

18 آبان 1399

متیل اتیل کتون  Methyl Ethyl Ketone , MEK

متیل اتیل کتون (MEK) یک ترکیب شیمیایی به عنوان یک حلال قوی در صنایع مختلف شناخته شده است. این یک مایع شفاف و بی رنگ با بوی مشابه استون است. MEK توانایی حل شدن در آب و گستره وسیعی از حلال‌ها را دارد. این ترکیب در سایت پتروشیمیایی 2 در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

روابط عمومی شیمی بافت

18 آبان 1399

رافینت III

رافینت III محصول جانبی فرایند تولید این شرکت است که به عنوان یک گاز تحت فشار، غنی از بوتان C4 بوده و جهت استفاده در صنایع شمیایی و حرارتی مناسب می باشد.

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

روابط عمومی شیمی بافت

18 آبان 1399

الکل سنگین

الکل سنگین به عنوان محصول جانبی در فرایند تولید MEK ایجاد می شود که شامل مخلوطی از الکلهای خطی سنگین و هیدروکربن سنگین می باشد و در مصارف سوختی استفاده می شود.

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

روابط عمومی شیمی بافت