18 آبان 1399

متیل اتیل کتون  Methyl Ethyl Ketone , MEK

متیل اتیل کتون (MEK) یک ترکیب شیمیایی به عنوان یک حلال قوی در صنایع مختلف شناخته شده است. این یک مایع شفاف و بی رنگ با بوی مشابه استون است. MEK توانایی حل شدن در آب و گستره وسیعی از حلال‌ها را دارد. این ترکیب در سایت پتروشیمیایی 2 در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر…

ادامه مطلب

ارسال شده توسط

روابط عمومی شیمی بافت