موضوع مزایده: فروش داخلی 30 تن متیل اتیل کتون (MEK) تولیدی پتروشیمی شیمی بافت

شماره مزایده: 1400D-MEK-2

ارائه مجوز معتبراز سوی سازمان غذا و دارو برای خرید MEK الزامی است.

مهلت شرکت در مزایده و تسلیم پیشنهادات: تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 1400/09/22

کلیه متقاضیان می توانند اسناد مزایده را از لینک های ذیل دریافت و تا تاریخ مقرر پاکات مهر و موم شده را به آدرس: تهران، بلوار آفریقا، خیابان پدیدار،پلاک22،کدپستی 1518844813 دفتر مرکزی شرکت شیمی بافت ارسال نمایند.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره 02188676814 داخلی 153 واحد بازرگانی تماس حاصل نمایند.

بديهي است شركت در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است .

فرم پیشنهاد

قیمت شرایط مزایده MEK

فرم مشخصات شرکت کننده

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط