شماره مناقصه: 1403MN

شرکت پتروشیمی شیمی بافت در نظر دارد نسبت به خرید، نصب و راه اندازی دستگاه آنالایزر Online دودکش بویلر مورد نیاز خود مناقصه عمومی یک مرحله ای برگزار نمايد. لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آيد جهت شرکت در مناقصه مطابق شرايط زير اقدام نمايند.

1 -نحوه دریافت اسناد مناقصه :

1-١-نمایندگان تأمین کنندگان می توانند از تاریخ 1403/03/09 بمدت 10 روز کاری از لینک زیر اسناد مناقصه را دریافت نمایند و تا پایان وقت اداری مورخ 1403/03/30نسبت به تحویل پاکات مناقصه به نشانی ذیل اقدام نمایند.

تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی به مبلغ 2/000/000/000 ریال می باشد.

نشانی محل تحویل پاکات: تهران- بین چهار راه جهان کودک و میرداماد-خیابان پدیدار پلاک ۲۲ – دبیرخانه حراست شرکت پتروشیمی شیمی بافت.

2-آخرین زمان ارائه پاکات تضامین وتسلیم پیشنهادات فنی و مالی: 1403/03/30

3-تلفن دبیرخانه کمیسیون معاملات: 02188676815 داخلی 285( جهت پاسخگویی به سوالات احتمالی)

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پست های مرتبط